Stanje naročila
Fotokioski
Informacije
08 205 91 91

Moj uporabniški račun

Prosim izberite...
Ob odjavi se iz varnostnih razlogov izbrišejo vsi neshranjeni projekti in vsebina vaše košarice.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 1. SPLOŠNO

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih v zvezi z izdelavo foto izdelkov preko spletne trgovine www.mueller.si/foto/ Splošni pogoji poslovanja, ki so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje, obravnavajo in urejajo delovanje spletne trgovine, elemente poslovnega odnosa med ponudnikom in naročnikom – kupcem in pravice slednjega.

Spletno stran https://cs.photoprintit.com/web/85010748/ in spletno trgovino upravlja družba CEWE Magyarország Kft., Béke út 21-29., 1135 Budapest, Madžarska, ki je tudi lastnik spletne strani in spletne trgovine ter vseh programov, ki so, za potrebe izdelave naročil, nameščeni na tej spletni strani. Navedena družba je kot ponudnik foto storitev tudi pogodbena stranka tega razmerja (v nadaljevanju: ponudnik).

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa, tj. oddaje spletnega naročila. Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Ponudnik je v organizacijskem smislu oblikovan kot samostojna pravna oseba, in sicer predstavlja eno izmed hčerinskih družb nemškega podjetja CEWE AG&Co.OHG. V okviru opravljanja svoje dejavnosti, tj. izdelave foto izdelkov, ponudnik sodeluje z ostalimi hčerinskimi družbami materinskega podjetja kot podizvajalci, ki imajo svoje lokacije po različnih evropskih državah, pri čemer je sodelovanje z njimi odvisno od vrste naročenih izdelkov.

 1. REGISTRACIJA

Za nakupovanje oziroma oddajo naročila v spletni trgovini se mora obiskovalec, tj. naročnik – kupec, predhodno registrirati. Pri registraciji mora izpolniti spletni obrazec z zahtevanimi osebnimi podatki oziroma podatki o pravni osebi. Naročnik – kupec mora izpolniti podatke za osebni račun, podatke za plačilo in podatke za dostavo. Naročnik – kupec lahko svoje osebne podatke, podatke za osebni račun, podatke za plačilo in dostavo, kadarkoli spremeni. To stori tako, da se prijavi v spletno trgovino in izbere možnost Moj račun.

Ob registraciji v sistem spletne trgovine obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo naročnika – kupca nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo pridobi obiskovalec pravico do nakupa.

 1. ODDAJA IN PREKLIC NAROČILA

Naročnik – kupec opravi nakup z oddajo naročila v spletni trgovini. Po oddaji naročila prejme uporabnik na svoj elektronski poštni naslov potrdilo o prejetem naročilu. V primeru, da naročnik – kupec v roku 1 ure po oddanem naročilu na svoj elektronski naslov ne prejme odgovora o prejetem naročilu, niti ni odgovora v njegovi vsiljeni elektronski pošti, naj o tem obvesti ponudnika na objavljeno brezplačno telefonsko številko. Po oddaji oziroma potrditvi naročila ponudnik v dogovorjenem roku izdela naročeno blago in ga odpremi.

Za vsebino oddanega naročila odgovarja izključno naročnik – kupec.

Skladno z 2. točko 5. odstavka 43.č člena ZVPot ter glede na naravo naročila, ki je izdelano po natančnih navodilih naročnika – kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam, slednji praviloma nima pravice odstopa od pogodbe.

Ponudnik ni odgovoren za motnje v poteku storitve oddaje naročila, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oz. infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletna trgovina (npr. izpad delovanja medmrežja).

 1. DOBAVNI ROK IN DOSTAVA

4.1. Dostava na dom

Ponudnik naročeno blago po izdelavi zapakira v primerno embalažo, ki omogoča, da se izdelek med transportom ne poškoduje, ter ki zagotavlja zaupnost narave izdelka, ter blago odpošlje najkasneje v roku 15 delovnih dni od sklenitve pogodbe, tj. od poteka roka za preklic naročila, pri čemer se dobavni roki razlikujejo glede na naročeni izdelek. Če ponudnik svoje obveznosti ne bo mogel izpolniti v roku, ker blago ne bo na razpolago, bo o tem obvestil kupca.

Ponudnikov partner za dostavo pošiljk je družba DPD d.o.o. KURIRSKA IN PAKETNA DISTRIBUCIJA. V primeru, da naročnik – kupec ne prejme paketa v 15ih delovnih dneh od sklenitve pogodbe, mora to sporočiti ponudniku na njegove kontaktne naslove (elektronski naslov, telefonska številka).

Dostava se izvrši na naslov ali poslovalnico, ki ga je naročnik – kupec navedel ob registraciji ali ob naročilu. Zaradi zagotavljanja čim uspešnejše in čim hitrejše dostave se zahteva, da kupec ob oddaji naročila poda popolne podatke o naslovu dostave in v primeru dostave na dom tudi kontaktno telefonsko številko. V primeru, da dostave blaga na naslovu za dostavo ni mogoče opraviti, dostavljavec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oz. o poskusu predaje blaga. V primeru, da naročnik – kupec naročenega blaga ne prevzame v postavljenem roku, ponudnik izdelek na svoje stroške ustrezno uniči – reciklira. Kljub temu je naročnik – kupec še vedno zavezan k plačilu opravljenih storitev – izdelave foto izdelkov.

Stroški dostave znašajo 4,99 EUR in bremenijo naročnika – kupca.

V primeru, da so v okviru enega oddanega naročila naročeni izdelki, katerih pakiranje ni kompatibilno in je naročilo potrebno odpremiti v več paketih, je naročnik – kupec zavezan k toliko kratnemu plačilu stroškov dostave, kolikor je odpremljenih paketov. O tem je kupec – naročnik pred oddajo naročila tudi izrecno obveščen.

4.2. Prevzem v poslovalnici

V primeru prevzema v poslovalnici, lahko naročnik pride po blago po izdelavi v poslovalnico, ki jo je izbral. Blago je v poslovalnici shranjeno 3 mesece od dostave.

 1. CENE

Vse cene izdelkov so izražene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost, če ni izrecno določeno drugače. Za posamezno naročilo so veljavne cene, ki veljajo v trenutku oddaje naročila. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti in se lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenijo.

V primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

 1. NAČIN PLAČILA

V primeru prevzema v poslovalnici

Način plačila poteka izključno na osnovi dogovora s poslovalnico.

V primeru dostave na dom

Kupec – naročnik svojo obveznost plačila kupnine in stroškov dostave poravna z gotovino ob prevzemu (tj. neposredno dostavni službi ob prevzemu naročenega izdelka) ali s plačilno oziroma kreditno kartico ob oddaji naročila.

Pri nakupu s plačilno oziroma kreditno kartico v spletni trgovini ponudnika ali drugih pravnih oseb (v nadaljevanju: pogodbeni partnerji), se v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo, ki ureja plačilne storitve (Direktiva (EU) 2015/2366 o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD 2)), kadar se zagotavlja ukrep t.i. močne avtentikacije strank, vsi podatki, potrebni za obdelavo plačilne transakcije, prenesejo ponudniku plačilnih storitev.

 

 1. ODGOVORNOST ZA NAPAKE

Ponudnik odgovarja za stvarne napake izdelkov, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov, tj. v primeru, da gre za dostavo napačnih izdelkov, kupec – naročnik dostavljene izdelke na stroške ponudnika vrne, in sicer jih na njegovem naslovu prevzame ponudnikov partner za dostavo pošiljk, družba DPD d.o.o., ponudnik pa jih v roku, ki velja v primeru oddaje naročila, brezplačno nadomesti z ustreznimi.

V primeru prevzema v poslovalnici:

Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov, tj. v primeru, da gre za dostavo napačnih izdelkov, kupec – naročnik dostavljene izdelke vrne v poslovalnico.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

- artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
- artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
-artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
-je ponudnik izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oziroma specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti ponudnika v dveh mesecih od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec o napaki obvestiti ponudnika najkasneje v dveh mesecih od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. Ponudnik ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bil izdelek kupcu – naročniku izročen.

Ponudnik ne dogovarja za napake, ki na izdelku nastanejo kot posledica izpostavljenosti naravnim vplivom (vlaga, neposredna sončna svetloba, visoka temperatura, …).

Potrošnik oz. kupec mora v obvestilu o napaki, ki ga ponudniku posreduje potom elektronske pošte oziroma preko telefona, natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora ponudnik v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. V primeru, da se ugotovi, da je naročnikovo – kupčevo grajanje napake upravičeno, ima le – ta pravico zahtevati, da ponudnik:

- odpravi napako na izdelku ali
- vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
- izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
- vrne plačani znesek.

V primeru uveljavljanja pravice iz zgornjega odstavka je naročnik – kupec dolžan ponudniku grajani izdelek vrniti.

V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti.

Ob upoštevanju lastnosti različnih medijev – nosilcev podatkov, ponudnik ne odgovarja za morebitna manjša barvna odstopanja, ki bi se izkazala med podatki, prikazanimi na elektronskem mediju (monitor) in podatki, natisnjenimi ali razvitimi na papirju.

 1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Z registracijo v spletni trgovini www.mueller.si/foto/ se obiskovalec oziroma naročnik – kupec strinja, da ponudnik njegove osebne podatke zbira na način in v namene, kakor sledi v nadaljevanju. Ponudnik zbira osebne podatke v spletni trgovini v največji meri z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletne trgovine ter nudenja zahtevanih storitev, pri čemer pa lahko podatke uporabi tudi za naslednje namene:

- internih tržnih raziskav
- obveščanja strank o novostih na spletni trgovini
- obveščanja strank o novostih, ki se tičejo izdelkov ali storitev, ki jih nudi

Ponudnik se pridobljene osebne podatke zavezuje varovati in shranjevati v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter jih uporabljati samo za interne namene in jih ne posredovati tretjim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi naročnik – kupec sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Vse podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete v Izjavi o varstvu osebnih podatkov. Uporabnik se mora zavedati, da je dolžan ponudniku posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki.

 

8.a

Kadar je naročilo oddano preko spletne trgovine, in se naročnik odloči za dostavo produkta na dom, je za dostavo in varovanje osebnih podatkov odgovoren ponudnik (ki v tem primeru nastopa v vlogi upravljalca osebnih podatkov), pri čemer v celoti upošteva določbe iz Izjave o varstvu osebnih podatkov, ki je objavljena na naši spletni strani. V zadevnem primeru pogodbeni partnerji nastopajo v vlogi obdelovalca osebnih podatkov, pri čemer pa mora vsak pogodbeni partner upoštevati zlasti naslednje:

-              osebne podatke lahko obdeluje samo po dokumentiranih navodilih upravljalca in sicer zlasti za naslednje namene: zbiranje osebnih podatkov ter zagotavljanje sledljivosti podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov;

-              obdeluje lahko samo osebne podatke naročnikov storitev upravljalca,

-              obdeluje lahko samo tiste osebne podatke naročnikov, ki so nujni za doseganje namena njihove obdelave (tj. ime in priimek naročnika, kontaktni podatki, naslov za dostavo ter fotografije, ki so predmet konkretnega naročila, ipd.).

-              osebnih podatkov ne sme prenašati tretjim osebam in izven območja EU ali EGP;

-              zagotavljati mora ustrezno raven varnosti osebnih podatkov z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi ter mora biti le-to zmožen tudi dokazati;

-              zagotoviti mora, da so osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti;

-              na zahtevo upravljalca mora izbrisati ali vrniti ve osebne podatke upravljavcu ter uničiti obstoječe kopije, razen če veljavni predpisov s področja varstva osebnih podatkov na lokalni in EU ravni drugače predpisujejo shranjevanje osebnih podatkov;

-              v primeru prejema zahtevka za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, mora o tem nemudoma obvestiti upravljalca; tekom reševanja prejetega zahtevka pa mora upravljalcu zagotavljati ustrezno pomoč (s posredovanjem ustreznih informacij in dostopom do opreme, programske opreme, podatkov, zapisov, informacijskih sistemov, ipd.);

-              v primeru izvajanja nadzora s strani nacionalnega organa za varstvo osebnih podatkov (tj. informacijskega pooblaščenca), mora upravljalcu zagotavljati ustrezno pomoč (s posredovanjem ustreznih informacij in dostopom do opreme, programske opreme, podatkov, zapisov, informacijskih sistemov, ipd.);

-              v primeru kršitve varstva osebnih podatkov, mora o kršitvi nemudoma obvestil upravljalca, in sicer najkasneje v štiriindvajsetih (24) urah po tem, ko je izvedel za kršitev;

-              upravljavcu mora dati na voljo vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti, ter upravljavcu ali drugemu revizorju, ki ga pooblasti upravljavec, omogočiti izvajanje revizij in pregledov, ter pri njih tudi sodelovati.

 

8.b

 

V primeru naročila naših produktov preko spletne trgovine in se naročnik odloči za prevzem naročenih izdelkov v poslovalnici, so za varovanje osebnih podatkov naročnikov odgovorni pogodbeni partnerji (ki v tem primeru nastopajo v vlogi upravljalca osebnih podatkov). V okviru obdelave osebnih podatkov je pogodbeni partner dolžan upoštevati zlasti naslednje:

-              za obdelavo osebnih podatkov mora razpolagati z lastno oziroma samostojno pravno podlago skladno s prvim odstavkom 6. člena oziroma drugim odstavkom 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov;

-              spoštovati mora vse obveznosti, ki izhajajo iz vsakokrat veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov na lokalni in EU ravni, pri čemer mora osebne podatke obdelovati zakonito, pravično in pregledno ter podatke zbirati le za določene, izrecne in zakonite namene v ustreznem, relevantnem in omejenem obsegu, ki je potreben za doseganje namenov;

-              zagotavljati mora ustrezno raven varnosti osebnih podatkov z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi ter mora biti le-to zmožen tudi dokazati;

-              v kolikor za obdelavo osebnih podatkov uporablja zunanje ponudnike, mora z zunanjimi ponudniki (pogodbenimi obdelovalci) skleniti ustrezno pogodbo o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov v skladu z 28. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov;

-              v kolikor se bodo podatki prenašali izven območja EU ali EGP, mora zagotoviti ustrezna jamstva glede takega prenosa izven območja oz. zagotoviti, da bo takšen prenos izveden skladno z določbami V. poglavja Splošne uredbe o varstvu podatkov;

-              zagotoviti mora, da je obdobje hrambe osebnih podatkov omejeno na najkrajše mogoče obdobje;

-              zagotoviti mora, da so osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti;

-              izvrševati mora vse pravice posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, v skladu z določili predpisov o varstvu osebnih podatkov;

-              v primeru izvajanja nadzora s strani nacionalnega organa za varstvo osebnih podatkov (tj. informacijskega pooblaščenca), mora sodelovati v postopku, ter si prizadevati dokazati, da ustrezno izpolnjuje vse obveznosti v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

 

Ponudnik v zgornjem primeru ne prevzema nobene odgovornosti glede varstva osebnih podatkov.

 

 

 

 

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

 1. PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov ter se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

Ponudnik ima, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanje pritožb. Naročnik – kupec v primeru težav uporabnika oziroma pri njem pooblaščeno osebo za obravnavanje pritožb kontaktira bodisi telefonsko bodisi po elektronski pošti. Ponudnik bo najkasneje v roku 5 delovnih dni potrdil, da je pritožbo prejel ter naročniku – kupcu sporočil potek nadaljnje obravnave tega postopka. Ponudnik se, skladno s svojo vizijo, trudi, da se vse nastale spore, tudi iz razloga ekonomičnosti postopka na strani obeh strank, rešuje sporazumno, tudi s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). V primeru, da sporazumna rešitev nastale sporne situacije ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

 1. VARSTVO POTROŠNIKOV

Za vse, s temi splošnimi pogoji neurejena razmerja oziroma elementi, veljajo pravila veljavne zakonodaje s področja varstva potrošnikov.

 1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Ti splošni pogoji veljajo v primeru naročila preko spletne strane ponudnika.

 

Kadar je naročilo oddano preko spletne trgovine in se naročnik odloči za dostavo produkta na dom veljajo ti splošni pogoji poslovanja.

 

V primeru naročila naših produktov preko spletne trgovine in se naročnik odloči za prevzem naročenih izdelkov v poslovalnici pogodbenega partnerja, veljajo splošni pogoji naših pogodbenih partnerjev ter točka 8.b teh splošnih pogojev poslovanja.

 

 

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo od 04.02.2020 dalje.

 

Želimo vam čim več uspešnih in zadovoljnih nakupov preko spletne trgovine www.mueller.si/foto/