Stanje naročila
Fotokioski
Informacije
08 205 91 91

Moj uporabniški račun

Prosim izberite...
Ob odjavi se iz varnostnih razlogov izbrišejo vsi neshranjeni projekti in vsebina vaše košarice.

Trajnost pri CEWE

Pri CEWE je trajnost kot smernica trden del kulture podjetja.

Spoznajte več!

Dokazana trajnost: CEWE ima certifikat, ki dokazuje našo zavezanost k trajnosti

Pogosto prosimo za nadzor svoje zavezanosti okolju in družbi.

Forest Stewardship Council® Svet za nadzor gozdov

Trajnost s pečatom kakovosti

CEWE izstopa v boju za varstvo podnebja in okolja. Certifikat proizvodne verige nadzoruje prenos lesenih proizvodov iz gozda do končnega uporabnika preko predelave in prodaje. Ta certifikat dokumentira, da je naša proizvodna veriga od proizvodnje do nadaljnje predelave, storitev in logistike, brezhibna in tako izpolnjuje visoke standarde FSC®. Aktivno podpiramo svetovno promocijo zglednega gospodarjenja z gozdovi z uporabo FSC® certificiranih materialov za izdelavo naših izdelkov. Izdelki, pri katerih uporabljamo izključno FSC® certificirane materiale so: CEWE FOTOKNJIGE, fotografije na platnu, fotografije na les, adventni koledarji, igrače (karte). FSC® certifikat lahko pridobijo le tisti materiali (les, papir, ipd.), ki izpolnjujejo stroge direktive odgovornega gospodarjenja z gozdovi. Med temi direktivami so med drugim spoštovanje mednarodnih zakonov in predpisov, ohranjevanje naravnih gozdov, prepoved gensko manipuliranih rastlin in upoštevanje pravic avtohtonih sort ter zahtev varstva okolja. Od leta 1996 ima Forest Stewardship Council® (Svet za nadzor gozdov) stroge zahteve za odgovorno gospodarjenja z gozdovi. Podjetja, ki delujejo v skladu z direktivami FSC®, ustrezajo tem zahtevam, njihovo delovanje pa je neprestano pogosto preverjeno.

Zavezani varstvu okolja

Ekološko ravnanje podjetja je glavna gibalna sila dobrega trajnostnega programa. Naši sodelavci iz področij kemije in okolja postavijo visoke zahteve. Vsako leto opravijo 30.000 meritev, analiz in ocenjevanj. Naš cilj je konstantno izboljševanje varnosti pri delu in varstvo okolja, oziroma preprečevanje negativnih okoljskih učinkov. Leta 2011 so naše poslovne enote v Nemčiji oblikovale načrt za okoljsko upravljanje v skladu z DIN EN ISO 14001, ga prenesle v prakso in verificirale. Tudi na Madžarskem smo šli po isti poti in leta 2019 smo tudi na Madžarskem prejeli certifikat DIN EN ISO 14001, ki je revidiran na letni ravni. Tudi po reviziji leta 2020 smo ponovno ustrezali vsem predpisom. Sistem govori o procesu stalnega izboljševanja iz vidika okoljske uspešnosti. Osnovo tvori uskladitev zakonskih določil z našo določeno okoljsko politiko, ki je razdeljena na sledeča področja:

  • Varčevanje z energijo
  • Varstvo voda
  • Upravljanje virov
  • Zagotovitev varnosti pri delu